ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย

2022-02-08 10:39:53

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖0 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเชป!ก5)

2022-02-08 10:39:06

3/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๓

2022-02-08 10:37:57

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเช6เทร)

2022-02-08 10:37:02

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6- เวฬปเก?)

2022-02-08 10:35:46

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/ ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-๖\6 ๙ \ก5)

2022-02-08 10:34:50

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การขายทดดตลาดอาคารเรียนที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะรื้อถอน

2022-02-08 10:34:02

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การขายทอดตลาดอาคารเรียนที่เป็นที่ราขพัสดุที่จะรื้อถอน

2022-02-08 10:32:19

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู205/26โรงเรียนวีดกลางดงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-08 10:31:08

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู207ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-08 10:28:53

18/1/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสปช.101/26อาคารเรียน3ห้องเรียน1ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-08 10:26:00

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2022-02-08 10:21:55