ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

8/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

2022-02-08 10:56:40

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ

2022-02-08 10:55:19

ศธ04065/2345

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๔

2022-02-08 10:54:08

8/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบลรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

2022-02-08 10:52:12

7/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบลรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๔๖๔

2022-02-08 10:51:17

5/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

2022-02-08 10:50:19

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/ ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-08 10:49:09

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๕/ ๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ชุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ชเปปเก5)

2022-02-08 10:47:53

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย

2022-02-08 10:46:54

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การขายทอดอาคารเรียน

2022-02-08 10:45:19

23/12/2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาค,ชระกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แนบ ลปซ.๑๐๔/ ๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง)

2022-02-08 10:43:25

12/1/2546

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-08 10:42:02