ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

2022-02-08 11:01:51

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธี คัดเลือก

2022-02-08 11:00:33

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTY สำหรับห้องเรียน Stand Alone โดยวิธี คัดเลือก

2022-02-08 10:59:08

8/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

2022-02-08 10:56:40

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ

2022-02-08 10:55:19

ศธ04065/2345

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๔

2022-02-08 10:54:08

8/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบลรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

2022-02-08 10:52:12

7/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบลรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๔๖๔

2022-02-08 10:51:17

5/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

2022-02-08 10:50:19

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/ ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-08 10:49:09

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๕/ ๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ชุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ชเปปเก5)

2022-02-08 10:47:53

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย

2022-02-08 10:46:54