ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู207ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-08 10:28:53

18/1/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสปช.101/26อาคารเรียน3ห้องเรียน1ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-08 10:26:00

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2022-02-08 10:21:55

1/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบลรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

2022-02-08 10:16:03

1/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบลรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

2022-02-04 10:54:40

1454

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

2022-01-08 21:26:31