ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17 14:36:04

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12 10:21:46

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์แอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12 10:20:43

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11 16:09:34

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นท์บัตรสมาร์ทการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11 09:31:19

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัอจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-06-07 13:45:06

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-05 17:29:31

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-05 16:23:23

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-05 11:22:30

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ปริ้นท์

2024-05-27 17:45:22

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-27 17:42:13

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-27 17:39:17